Komisja Równości w Irlandii Północnej

Equality Commission for Northern Ireland (w jęz. polskim)

Czy spotkała mnie dyskryminacja?

Z dyskryminacją mamy do czynienia, gdy ktoś traktuje nas niesprawiedliwie ze względu na:

  • rasę (co obejmuje: kolor skóry, rasę, narodowość i pochodzenie etniczne lub narodowe lub przynależność do społeczności wędrownej)
  • wiek
  • niepełnosprawność
  • płeć (co obejmuje: mężczyzn, kobiety, osoby zamężne, osoby pozostające w zarejestrowanym związku partnerskim, osoby transseksualne i kobiety w ciąży)
  • wyznanie lub przekonania polityczne
  • orientację seksualną
  • Jeżeli z któregoś z tych powodów ktoś traktuje cię gorzej niż innych, radzimy się z nami skontaktować, w celu otrzymania porady w zakresie przepisów o zakazie dyskryminacji

Odwiedź stronę internetową , aby skontaktować się z nami:

O Komisji

Komisja Równości w Irlandii Północnej jestnie organizacją publiczną powołana ustawą z Irlandii Północnej 1998. Nasze kompetencje i obowiązki wynikają z szeregu ustaw , które zostały uchwalone w ciągu ostatnich dziesięcioleci , zapewniając ochronę przed dyskryminacją ze względu na wiek , niepełnosprawność , rasę, religię, poglądy polityczne , płeć i orientację seksualną . Mamy również obowiązki wynikające z ustawy z 1998 w Irlandii Północnej w zakresie ustawowych równości i dobrych stosunków obowiązków , które mają zastosowanie do organów władzy publicznej .

Aby uzyskać pełne informacje, prosimy odwiedzić http://www.equalityni.org