Northern Ireland Housing Executive – STEM (PL)

Housing Executive zobowiązuje się do oferowania usług na najwyższym poziomie wszyskim naszym klientom. Chcemy również dopilnować, aby dla wszystkich osób korzystających z naszych usług dostępne były porady i informacje dopasowane do potrzeb indywidualnych klientów. Zapewniamy informacje w kilkunastu językach obcych oraz w różnych formatach. Niniejsza strona ma na celu dostarczenie dokładnych informacji dotyczących różnorodnych zagadnień z zakresu mieszkalnictwa. Jej celem jest lepsze zrozumienie tego zagadnienia, w tym praw i uprawnień osób miezkających w Irlandii Północnej.

http://www.nihe.gov.uk/index/help/language/polish.htm

NIHE-STEM

Supporting Tenancies for people from ethnic Minority backgrounds.