o PECA

Rada dyrektorów PECA.

  • Barbara Snowarska – Przewodniczący
  • Artur Kaczorowski – Wiceprzewodniczący
  • Małgorzata Komander – sekretarz
  • Mariusz Kłeczek – skarbnik
  • Ewa Jadczak
  • Grzegorz Skibiński
  • Sylwia Szkopińska

PECA obecnie zatrudnia dwóch pracowników w niepełnym wymiarze czasu .

sylwiasmall

Pracownik projektu

Sylwia McAvoy
sylwia@peca-ni.org

monika-turkiewicz

Księgowość i administracja

Monika Turkiewicz
monika@peca-ni.org

o PECA

PECA powstała w maju 2012 i jest częścią Polskiej Szkoły Sobotniej w Belfaście, która istnieje od 2007 roku. Rada dyrektorów PECA została stworzona we wrześniu 2014 roku. Naszym celem jako stowarzyszenia kultury i oświaty jest wspieranie i zachęcanie do kontynuacji krzewienia polskiej kultury wśród polskiej ludnośc, która osiedliła się w Irlandii Północnej, a także wspieranie pozytywnych relacji z lokalną społecznością.

Nasz Cel

W Irlandii Północnej mieszka około 30.000 Polaków. Naszym celem jest, praktyczna pomoc w stawianu czoła codziennym wyzwaniom życia w obcym kraju i zapewnienie wsparcia (np. udzielanie informacji, porad, kontaktów społecznych,wspieranie w przypadku żałoby w tym repatriacji,  oraz kontynaucja pracy w polskiej szkole sobotniej).

Naszym celem jest również zachęcanie i wspieranie pozytywnych relacji z lokalną społecznością, poprzez organizowanie róznego rodaju imprez i festiwali.

Możesz skontaktować się z pracownikiem projektu PECA:

Sylwia McAvoy
sylwia@peca-ni.org
Tel: 07925 761 634