Pogrzeb

Funeral Pogrzeb

Organizacja pogrzebu bliskiej

Organizacja pogrzebu bliskiej osoby, która zmarła poza granicami kraju związana jest z koniecznością załatwienia wielu formalności. Aby pomóc rodzinie zaangażowanej w przygotowanie pogrzebu, przygotowaliśmy kilka pomocnych informacji na temat:

 1. Jak zarejestrować zgon
 2. Przygotowania niezbędnych dokumentów,
 3. Formalności związanych z przewozem ciała osoby zmarłej do Polski,
 4. Organizacji pogrzebu

1. Jak zarejestrowac zgon

Zgodnie z Prawem w Irlanii Północnej, śmierć bliskiej osoby należy zgłosić w ciągu 5 dni (wyjątek stanowią sprawy skierowane do koronera).

Urząd Stanu Cywilnego (z ang. Registrar’s Office) najduje się w Ratuszu w Belfaście (City Hall). Godziny otwarcia: pon-czw godz 9:30 – 16:30, pt. godz 9:00 – 16:00, Siedziba: Registrar’s Office, Belfast City Hall, Belfast BT1 5GS
tel. 028 90270274

2. Przygotowania niezbędnych dokumentów,

 • Karta Zgonu (z ang. Medical Certificate):
  Lekarz prowadzący wystawia tzw. kartę zgonu i stwierdza przyczynę zgonu. Jeśli zgon nastąpił w wyniku wypadku lub z przyczyn niewyjaśnionywch, lekarz powiadamia koronera. Koroner decyduje, czy należy skierować ciało osoby zmarłej na sekcję zwłok. Na podstawie pełnej dokumentacji medycznej, koroner wysyła raport wraz z kartą zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego (USC).
 • Akt Zgonu (z ang. Death Certificate):
  by otrzymać Akt Zgonu, należy wypełnić podanie o rejestracji zgonu (z ang. Death Registration Form), które jest dostępne w biurze i na stronie internetowej USC http://www.belfastcity.gov.uk/community/births-deaths-marriages-civil-part/deaths.aspx , oraz w Zakładach Pogrzebowych (z ang. funeral directors). Następnie należy udać się do USC w celu sporządzenia aktu zgonu.
a) Ubiegając się o akt zgonu w USC, należy przedstawić następujące dane:
  • pełne imię, nazwisko i adres osoby zmarłej,
  • data i miejsce urodzenia oraz zgonu,
  • stan cywilny,
  • zawód osoby zmarłej,
  • pełne imię i nazwisko, zawód współmałżonka/partnera,
  • nazwisko rodowe ( w przypadku mężatki),
  • w przypadku śmierci dziecka – imiona i nazwiska rodziców oraz ich zawody,
  • imię i nazwisko lekarza prowadzącego i adres przychodni rodzinnej (z ang. GP),
  • dokument tożsamości osoby zmarłej.
  • kartę zgonu, wystawioną przez lekarza prowadzącego, stwierdzającą przyczynę zgonu,
  • Gdy sprawa skierowana jest do koronera, ten wysyła raport wraz z kartą zgonu do USC. W tej sytuacji rejestracja zgonu trwa dłużej niż 5 dni.
b) Osoby upoważnione do rejestacji zgonu:
  • najbliższy członek rodziny,
  • osoba obecna podczas śmierci zmarłego,
  • przedstawiciel zakładu pogrzebowego.
  • wykonawca testamentu
  • przedstawiciel budynku publicznego w którym doszło do zgonu np. pracodawca
  • osoba odpowiedzialna za lokal mieszkalny w którym nastąpiła śmierć
  • osoba która znalazła zmarłego, lub zajmuje się organizacją formalności pogrzebowych
c) Co Państwo orzymacie? Po dokonaniu rejestracji zgonu otrzymuje się:
  • formularz GRO 21 pozwalający na zorganizowanie pochówku lub kremację.
  • Formularz nr 36 potrzebny w sytuacji gdy osoba zmarła pobierała emeryturę lub zasiłki.
  • Akt zgonu, 8 funtów za kopię. Płacić można gotówką, kartą kredytową lub czekiem.

3. Formalności związane ze sprowadzeniem ciała lub prochów osoby zmarłej do Polski

W przypadku sprowadzenia do Polski ciała lub prochów osoby zmarłej, należy wysłać akt zgonu do burmistrza / starosty w Polsce, z prośbą o wydanie pisemnej zgody na pochówek w Polsce.

Następnie dokument ten należy dostarczyć do Konsula w Edynburgu, z prośbą o wydanie pisemnego zezwolenia na transport ciała / prochów osoby zmarłej z Irlanii Północnej do Polski.

Po zebraniu pełnej dokumentacji (z ang. clearance documents) tj. karty zgonu, aktu zgonu, zezwolenia burmistrza i konsula na transport i pochówek:

  • można samemu przewieźć prochy osoby zmarłej do Polski; w przypadku korzystania z linii lotniczych, należy sprawdzić procedury przewożenia prochów, które mogą sie różnić w zależności od przewoźnika,
  • w przypadku przewozu ciała osoby zmarłej, należy skorzystać z usług Zakładu Pogrzebowego w Polsce lub w Irlanii Północnej.

4. Organizacja pogrzebu

Podczas pierwszego spotkania dotyczącego organizacji pogrzebu należy przedstawić dokumenty niezbędne do zorganizowania pochówku, t.j.

  • Karta zgonu,
  • Akt Zgonu – 2 egzemplarze w przypadku pogrzebu tradycyjnego lub 3 egzemplarze w przypadku kremacji.