Protokół z Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie łączne zarządu PECA i Dyrektor PSS Belfast-2014-15
PSS / PECA: Protokół z Walnego Zgromadzenia (AGM) 2014