Tagged: prawo

0

+ Komisja Równości w Irlanii Północnej

Equality Commission for Northern Ireland (w jęz. polskim) Czy spotkała mnie dyskryminacja? Z dyskryminacją mamy do czynienia, gdy ktoś traktuje nas niesprawiedliwie ze względu na: rasę (co obejmuje: kolor skóry,...

0

+ Alternatives Restorative Justice

South Belfast Alternatives stała sie częścią programu Bezpieczne Miejsce, prowadzonego przez Onus. Oznacza to, że udzielamy wszelkich informacji, które mogą pomóc ofiarom przemocy domowej (kobietom, mężczyznom i dzieciom), również w...

law books 0

+ Porady prawne

PECA – NI nie udziela porad prawnych, ale zapewniamy stosowną pomoc oraz kierujemy do właściwych organów świadczących dane usługi. Powyższa strona będzie wkrótce rozbudowana.