Tagged: równouprawnienie

0

+ Komisja Równości w Irlanii Północnej

Equality Commission for Northern Ireland (w jęz. polskim) Czy spotkała mnie dyskryminacja? Z dyskryminacją mamy do czynienia, gdy ktoś traktuje nas niesprawiedliwie ze względu na: rasę (co obejmuje: kolor skóry,...