Zdrowie psychiczne

Informacje na temat zdrowia psychicznego w języku polskim

Zawartość tej strony jest pobrana z Królewskiego Kolegium Psychiatrów, www.rcpsych.ac.uk

Lista ulotek:

Zaniedbanie i znęcanie się nad dzieckiem – konsekwencje emocjonalne: informacje dla rodziców, opiekunów i ludzi pracujących z młodzieżą:

O nas.

Royal College of Psychiatrists (Królewskie Collegium Psychiatryczne) jest główną organizacją zawodową zrzeszającą psychiatrów w Zjednoczonym Królestwie i w Irlandii. Zrzeszamy również psychiatrów poza granicami naszego kraju.

Dlaczego publikujemy ulotki?

Wkład w system oświaty publicznej jest jednym z głównych zadań naszej organizacji. Stoimy na stanowisku, że aby podejmować rozważne decyzje co do własnego zdrowia, człowiek musi posiadać adekwatną wiedzę na ten temat.

Czy prezentujemy po prostu opinię lekarską?

Jesteśmy lekarzami, ale staramy się prezentować szeroki pogląd na sprawy zdrowia.

Jak powstają nasze ulotki?

Teksty naszych ulotek pisane są przez psychiatrów, którzy wchodzą w skład naszego Komitetu ds. Oświaty Publicznej. Współpracują oni z ekspertami w danej dziedzinie, oraz członkami naszej Komisji Specjalnej ds. Współpracy z Pacjentami i Opiekunami.

Czy nasze materiały odpowiadają standardom dotyczącym informacji na temat zdrowia dostępnych przez Internet?

Nasze ulotki są starannie weryfikowane pod kątem tzw. kryteriów DISCERN (szczegóły na ten temat znajdziesz tu: (www.discern.org.uk). Jesteśmy zdania, że są to najlepsze w chwili obecnej dostępne wskazówki na temat publikacji wysokiej jakości informacji dotyczących zdrowia.

Jakim celom służy sekcja komentarzy?

Bardzo sobie cenimy opinie, które otrzymujemy od Państwa. Pomagają nam one w uaktualnianiu kolejnych edycji naszych ulotek.

Kto za to wszystko płaci?

  • Nasi redaktorzy nie otrzymują zapłaty. Ich pracodawcy – uniwersytety lub zakłady służby zdrowia – udzielają im zezwolenia na wykonywanie tego rodzaju pracy przez określoną liczbę godzin w tygodniu.
  • Nasze ulotki są drukowane w całości bez korzystania z dotacji przemysłu farmaceutycznego.
  • Nasza organizacja przyjmuje dotacje od fundacji i organizacji charytatywnych.
  • Co roku przeznaczamy określoną sumę w naszym budżecie na pokrycie kosztów projektowania, drukowania i promocji naszych ulotek.
  • Dochód uzyskany z hurtowej sprzedaży naszych ulotek w wersji drukowej przeznaczany jest w całości na produkcję nowych materiałów.

Nie mogę znaleźć informacji, których szukamRCPsych-logo

Bibliografia znajdująca się w części końcowej każdej ulotki umożliwia sprawdzenie naszych informacji oraz uzyskanie dodatkowych szczegółów z innych źródeł. Sugestie dotyczące tematów ulotek, które chcieliby Państwo znaleźć w naszej witrynie prosimy przesyłać na adres:dhart@rcpsych.ac.uk