PSS Newry

Ważniejsze informacje o Polskiej Szkole Uzupełniającej w Newry:

Cele i zadania szkoły:

Nauka języka ojczystego, kultywowanie polskich tradycji, zwyczajów i wiedzy o Polsce. Pomaganie polskim dzieciom i rodzinom w integracji z lokalną społecznością.

Polska Szkoła Uzupełniająca zapewnia przyjazną atmosferę do nauczania przedmiotów takich jak: język poski, wiedza o Polsce, matematyka, wychowanie fizyczne itp.

Szkoła została zalożona w 2007 w wyniku zwiększonego napływu ludności polskiej w okolice Newry i przygranicznych terenów z Republiką Irlandii.

Adres

St. Colman’s Abbey Primary School Courtney Hill Newry

Dni i godziny otwarcia szkoły:

zajęcia odbywają się w sobotę w godzinach od 10 do 14.

Wiek uczniów: na zajęcia w szkole zapraszamy dzieci, które skończyły 3 lata.

Dane kontaktowe:

newry pss (2)

Łukasz Wachowiak – dyrektor szkoły. nr tel.: +353 876 956 385

Joanna Ulanowska – przewodnicząca. Nr tel.: +44 7867 412 556

Alternatywnie można skontaktować się wysyłając email na adres: zarzadpsu@mail.com

 

Szkoła posiada własną stronę internetową, na której można śledzić bieżące wydarzenia szkolne.

www.polska.szkola.pl